Get Adobe Flash player

Store Skulpturer


Efterhånden som tiden går er det også blevet til en hel del større skulpturer, selv om de er noget besværlige at bakse med. Men det ligger der jo også en udfordring i. Den pt. første og største er en mindesten på kirkepladsen foran Voldum kirke, der nærmere er beskrevet længere nede på siden her.


Andre Store Skulpturer  

      

Flere skulpturer er fuldt efter ovennævnte første store. De ses herunder:

      

Denne skulptur med titlen: Vejen frem, er leveret

og opstillet foran landmand Erik Poulsens gård i Ødum

Denne skulptur, en drage,  er købt af Odder kommunes kunstudvalg og opstillet i børnehaven Skovbakken i Odder

  

Denne skulptur med titlen: Roar, er købt af Favrskov kommunes kunstudvalg og opstillet i Solgårdsvænget i Voldum til minde om stedets første beboere 200 år før kristus, påvist af arkæologer fra Randers

     

Denne skulptur er købt af  psykoterapeut Lene Ince og opstillet foran hendes terapiskole for krop og psyke i Voldum – som indgangssten.

         

Denne skulptur er udformet på stedet efter ejeres ønske i en forhave i Tilst

IMG_0377

 Denne skulptur hedder: Budskab fra fortiden og er skabt til udstillingen:  Stones by the River 2015. Den blev købt af Galten menighedsråd for 25.000 kr. til opstilling på en ny plads til venstre for hovedindgangen for de ukendtes gravsted. Vægt: 1.000 kg. og H = 1,7 m.


Denne skulptur Hov er udformet på stedet efter ejeres ønske i en forhave i


Skulptur af to gamle 1300-tals klostersøgler fra

Randersområdet, den har været brugt til tromler

ved Clausholm slot.

20170323_151213.jpg

 Skulpturen: Fortidens Linier er skabt til skulpturudstillingen: Stores by the River i Hadsten. Den vejer 2,9 ts og er sat til en pris til 48.000 kr. der kan forhandles. Står pt. foran bopæl på Nielstrupvej.

 

Efterhånden
er det nu blevet til en del større skulpturer omtalt herefter, hvoraf den
første gives en del opmærksomhed, omtalt herefter:

 

Ved afsløringen af “Mindesten over bondeoprøret i
Voldum” 16. juni 2006 sagde redaktør Peter Bondesen, Hadsten Avisen,
blandt andet:

 

Hans Frørup
hører til de aktive i Voldum. Han har drevet på med Voldum Kulturfest og
hvorfor ikke også skabe den ny sten til byen?

 

Stenskulptør
Hans Frørup fortalte selv om stenen:”Stenen fandt jeg på Clausholms
marker. Det var en stor flad sten, der vejer op imod en ton. Den lå på et
stendepot på Clausholm, hvor man tipper de sten af, som ligger i vejen for
ploven. Den har ligget i jorden siden istiden, da den blev bragt herned med
bræen fra Norge eller Sverige. “Det der fangede mig var de geologiske
mærkværdigheder i stenen. Stenarten kaldes permatit, hvor man under stenens
tilblivelse ser andre stenarter trænge ind. Mit arbejde med stenen betyder blot,
at jeg hjælper med at få stenens egen sjæl frem. Jeg sliber og fremhæver dermed
dens helt oprindelige karakter fortæller Hans Frørup.

 

LINIER FRA FORTIDEN

 

“Jeg
kalder stenen for “Linier fra fortiden”. Med det mener jeg, for det
første “anelinier”. Linierne går tilbage til de 48 lokale bønder, som
blev dømt for arbejdsvægring for 250 år siden i år 1756, altså dem vi mindes
med Kulturfesten. Bønderne i Voldum har slået rod og fået efterkommere. Det
mærkelige er at linierne forløber næsten som hovedvejsnettet i Voldum. Endelig
sidder der for oven på stenen en flad, lys, størknet klump, som i sin form
minder om Voldum bys struktur” slutter Hans Frørup.

 

Mindestenen
skal stå på pladsen foran Voldum Kirke. Den forsynes med en messingtavle, som
fortæller om anledningen til, at den kom til ære og værdighed. 

Uddrag af den
tale direktøren for Gl. Estrup Landbrugsmuseum Peter Bavnshøj holdt ved
afsløringen:

 

Jeg syntes det er lidt fantastisk, det vi
oplever i Voldum i disse dage. Vi har kulturfest i byen og vi fejrer en
begivenhed som ligger 250 år tilbage i tiden, nemlig domfældelsen over 48
bønder, som gjorde oprør mod hoveriet på Clausholm i 1756. Vi har haft besøg af
TV 2 og sågar været på landsdækkende TV. Så det er noget der påkalder sig
berettiget opmærksomhed ude omkring i landet.

 

Hans har ved
at forarbejde stenen fået dens flotte linier frem, de naturlige årer som altid
har været i granitten siden stenen blev dannet for flere hundrede tusinde år
siden. Linierne, korsformen, svarer næsten til de linier som vejføringen gennem
byen danner med krydset her ved kirkepladsen.

 

På en lille
messingplade her på siden er der følgende inskription:

“Linier
fra fortiden. Stenen her fra Clausholm jorder er opstillet til minde om de 48
bønder, som i 1756 blev dømt for arbejdsvægring mod slottet. Skulpturen er
udført af Hans Frørup for Voldum Lokalråd i 2006.

 

I årene
fremover skal stenen minde os om den konkrete begivenhed for 250 år siden, men
også om, at vi godt kan selv herude på Voldum-egnen, på trods af historiens skift
og på trods af ændrede betingelser ved kommunesammenlægninger og vores
tilknytning til større og nye sammenhænge.

Med disse ord
vil jeg på lokalrådets vegne overdrage stenen til Voldum by og byens
befolkning.

            Store Skulpturer                     Udstillinger                      Sten med Sjæl                    Skulpturer til Salg