Get Adobe Flash player
Om Mig


Hans Frørup

Hans  Frørup


 

 


 

 

Hans Frørup

Telefon mobil: 2967 1560

Nielstrupvej 12, Voldum,
8370 Hadsten
E-mail: frorup@privat.dk

Kunstnerisk Baggrund

Elev på Rudolf Steiner skole: 1950 – 1959
Elev af maleren Egon Svarre, Fanø: 1970 – 1971
Århus Kunstakademi kursus v/ Stenhugger Thomas Anderson 2001
Formand for Esbjerg Kunstvirke: 1970 – 1977
I bestyrelsen for Kulturelt ErhvervsForum, Århus: 1996 – 2002
Formand for AMU Østjyllands Kunstforening: 2000 – 2002
Medl. af bestyrelsen for Fonden Kunstmessen, Århus 2001 – 2003
Leder af Voldum-Hallens kunstudvalg, 2008 – til dato
Medskaber af Kollerup Kunst Kartel 2013
I bestyrelsen for Stones by the River, Hadsten Kunst, 2015 og 16

Uddannelse og andre kompetencer

Uddannet Ingeniør og forstander for erhvervsskole: 1966 – 2000
Trædrejning: Har drejet stor Kristus krans med 18 perler til Voldum Kirke på egen drejebænk.
Træskulpturer: Skibstømrersvendebrev. Har lavet 950 kg stort dragehoved til legeplads i Hornslet.
Haveanlæg: Har anlagt 7.000 m2 parklignende have med 1.200 træer på adressen.
Svejsning:  Har været et år i lære som skibsbygger på B&W med diverse svejsekurser.
Betonteknologi: Været ansat 2 år som ingeniør på betonelementfabrik i Esbjerg.
Havneanlæg: Anlægsingeniør ved Esbjerg Havnevæsen med bygning af kaj- og beddingsanlæg.
Kystsikring: Ansat ved Kystdirektoratet i forbindelse med Vestkystundersøgelser.
Kartografi: 12 år ved havnevæsen med søopmåling og landopmåling af havneanlæg samt optegning.
Tegnestue: Ansvarlig i 7 år for teknisk tegnestue med 6 assistenter.
Skibsbygning: Leder af træskibsværft i Bangladesh med bygning af stort antal fiskerbåde.
Ulandsarbejde: Har været udstationeret 2 år som chefrådgiver for Danida i Bangladesh.
Ledelse: 12 års ledelseserfaring som forstander for AMU-Århus med 200 medarbejdere.
Undervisning: 4 års undervisningserfaring med voksne ved VUC-Esbjerg i fysik og matematik.
Pædagogik: Har taget Ribe Amts 3-årige voksen pædagogiske grundkursus.
Lokalt organisationsarbejde: 3 år som sekretær ved NVUI-idrætsforening og 5 år som næstformand i Voldum Lokalråd. Projektarbejde i Voldum med: Kulturfest i 2006 for 250 året for bondeopstand mod Clausholm. Samlet og udgivet Voldum Egnshistorier. Modernisering af kirkepladsen. Anlæg af bypark ved Solgårdsvænget samt har løbende siden 2008 gennemført kunstudstillinger i Voldum-Hallen. Deltager i SeniorServicegruppen ved Voldumegnens Friskolen, der en gang om ugen samles på skolen for frivilligt at udføre forskellige pedel-opgaver for at aflaste skolens økonomien.

Voldumnet                             Clausholm Slot                               Nielstrup Museum                                          Kunsten i Voldum

            Store Skulpturer                     Udstillinger                      Sten med Sjæl                    Skulpturer til Salg