Om Hans og Kontakt

KUNSTNERISK BAGGRUND

 

1950-1959

1970 – 1971

1970 – 1977

1996 – 2002

2000 – 2002

2001

2001 – 2003

2008 – til dato

2013

2015 og 16

   

 

Elev på Rudolf Steiner skole

Elev af maleren Egon Svarre, Fanø

Formand for Esbjerg Kunstvirke

I bestyrelsen for Kulturelt ErhvervsForum, Århus

Formand for AMU Østjyllands Kunstforening

Århus Kunstakademi kursus v/ Stenhugger Thomas Anderson

Medl. af bestyrelsen for Fonden Kunstmessen, Århus

Leder af Voldum-Hallens kunstudvalg

Medskaber af Kollerup Kunst Kartel

I bestyrelsen for Stones by the River, Hadsten Kunst

UDDANNELSE OG ANDRE KOMPETENCER

 

UDDANNELSE:

TRÆDREJNING:

TRÆSKULPTURER:

HAVEANLÆG:


SVEJSNING: 

BETONTEKNOLOGI:

HAVNEANLÆG:

KYSTSIKRING:

KARTOGRAFI:

TEGNESTUE:

SKIBSBYGNING:

ULANDSARBEJDE:

LEDELSE:

UNDERVISNING:

PÆDAGOGIK:

LOKALT ORGANI-

SATIONSARBEJDE:

 

 

Ingeniør og forstander for erhvervsskole/ AMU-Århus, Hasselager: 1966 – 2000

Har drejet stor Kristus krans med 18 perler til Voldum Kirke på egen drejebænk.

Skibstømrersvendebrev. Har lavet 950 kg stort dragehoved til legeplads i Hornslet.

Har anlagt 7.000 m2 parklignende have med 1.200 træer på adressen.

Haveanlæg i Søndervangen, Viby til 100.000 kr. med bænke og skulpturer

Har været et år i lære som skibsbygger på B&W med diverse svejsekurser.

Været ansat 2 år som ingeniør på betonelementfabrik i Esbjerg.

Anlægsingeniør ved Esbjerg Havnevæsen med bygning af kaj- og beddingsanlæg.

Ansat ved Kystdirektoratet i forbindelse med Vestkystundersøgelser.

12 år ved havnevæsen med søopmåling og landopmåling af havneanlæg samt optegning.

Ansvarlig i 7 år for teknisk tegnestue med 6 assistenter.

Leder af træskibsværft i Bangladesh med bygning af stort antal fiskerbåde.

Har været udstationeret 2 år som chefrådgiver for Danida i Bangladesh.

12 års ledelseserfaring som forstander for AMU-Århus med 200 medarbejdere.

4 års undervisningserfaring med voksne ved VUC-Esbjerg i fysik og matematik.

Har taget Ribe Amts 3-årige voksen pædagogiske grundkursus.

 

3 år som sekretær ved NVUI-idrætsforening og 5 år som næstformand i Voldum Lokalråd. Projektarbejde i Voldum med: Kulturfest i 2006 for 250 året for bondeopstand mod Clausholm. Samlet og udgivet Voldum Egnshistorier. Modernisering af kirkepladsen. Med til at etablere 4 motionsruter rundt om i Voldum. Med-initiativtager til opstart af Krolf i Voldum. Anlæg af bypark ved Solgårdsvænget samt har løbende siden 2008 gennemført kunstudstillinger i Voldum-Hallen. Deltager i SeniorServicegruppen ved Voldumegnens Friskolen, der en gang om ugen samles på skolen for frivilligt at udføre forskellige pedel-opgaver for at aflaste skolens økonomien.

KONTAKT MIG

DET VIL GLÆDE MIG AT HØRE FRA DIG

 

Brug formularen til højre eller skriv/ring til mig hvis du har spørgsmål eller ønsker:

 

Hans Frørup

Æbleparken 41

8730 Hadsten

Tlf.: 2967 1560

E-mail: ahfroerup@gmail.com